Depozyt dokumentów


Depozyt dokumentów u notariusza

Depozyt dokumentów u notariusza jest skuteczną formą zabezpieczenia transakcji. Przyjmujemy depozyt w postaci pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć zarówno w formie tradycyjnej, jak i zapisanej na nośniku elektronicznym. Opłaty za czynności notarialne związane z przyjęciem przez notariusza przedmiotów w depozyt określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Protokół przyjęcia depozytu

W protokole przyjęcia depozytu przez notariusza zawarte są dane osoby składającej papiery wartościowe. Dla osób fizycznych są to: imię, nazwisko, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, imiona rodziców, PESEL oraz adres zamieszkania. Dla osób prawnych: nazwa firmy, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON i adres siedziby firmy. W dokumencie wskazana jest także wycena przedmiotu depozytu, a także komu i pod jakimi warunkami depozyt może zostać wydany.

Korzyści oddania przedmiotów w depozyt notarialny

Szczególne korzyści depozytu notarialnego związane są z umową sprzedaży. Dokument stanowi zabezpieczenie interesów obu stron umowy, ponieważ potwierdza, że kupujący posiada odpowiednią ilość środków na zakup, a kupujący nie musi wpłacić ustalonej kwoty na rachunek sprzedającego przed zawarciem umowy. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, co oznacza, że przekazanie nam depozytu jest czynnością bezpieczną. Dodatkowo pieniądze trafią do sprzedającego dopiero po tym, jak spełni on wymagania zawarte w protokole.