Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Po śmierci bliskiej nam osoby konieczne jest dokonanie czynności prawnych gwarantujących dziedziczenie lub też chroniących nas w sytuacji, gdy występowały jedynie zobowiązania finansowe. Jedną z możliwości jest potwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie takie ma na celu przede wszystkim uzyskanie zaświadczenia, które określi prawne następstwo po osobie zmarłej. Oznacza to, że wymienione zostaną wszystkie osoby, które mogą po nim dziedziczyć z oznaczeniem stopnia pokrewieństwa. Dopiero posiadanie prawomocnego oświadczenia gwarantuje nam możliwość dysponowania tym, co pozostawił zmarły.

Jak przebiega stwierdzenie nabycia spadku?

Jeśli sytuacja nie jest w żadnym stopniu sporna, to nabycia spadku możemy dokonać w kancelarii notarialnej. Sporządzony zostanie odpowiedni akt, który trafi również do właściwego dla miejsca zamieszkania sądu. Sprawy wiążące się z trudnościami w kwestii podziału spadku pomiędzy członków rodziny rozstrzygane są przez sąd. Wówczas konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i stawienie się na rozprawie. Niekiedy na jednej się nie kończy, a ustalenie tego, co komu dokładnie się należy, zajmuje nieco więcej czasu. Pamiętajmy, że jeśli uzyskamy akt notarialny lub decyzje sądu konieczne jest przechowywanie takiego dokumentu, gdyż będzie on w różnych sytuacjach stanowił potwierdzenie naszego posiadania i własności.

Kiedy nabywamy spadek?

Czasem przykładowo rodzice w starszym wieku decydują się na przepisanie własnych nieruchomości na swoje dzieci, aby ułatwić im sprawę po swojej śmierci. Jeśli jednak z różnych powodów tego nie zrobią i nie wydziedziczą nas to mamy prawo ubiegać się o przyjęcie po nich spadku. Pamiętajmy jednak o kolejności dziedziczenia – zawsze najpierw dziedziczy małżonek, a dopiero później dzieci. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości związane ze spadkiem i jego nabyciem, to najlepiej udać się do radcy prawnego lub notariusza po poradę, a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi wskazówkami, aby uzyskać prawo do tego, co nam pozostawiono.

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?