Jakie opłaty pobiera notariusz?

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Z usług notariusza korzysta się przy bardzo wielu okazjach: podczas sprzedawania, kupowania lub przekazywania nieruchomości, spisywania intercyzy, testamentu (a także zmieniania go i odwoływania), poświadczania własnoręczności podpisu i wielu, wielu innych sytuacji. Każda taka usługa wiąże się z pewną opłatą, na którą składa się wynagrodzenie notariusza, czyli tak zwana taksa notarialna, poniesione przez niego koszty oraz podatek. Opłaty te mogą znacznie różnić się wysokością zależnie od rodzaju sprawy, a nieraz również wartości przedmiotu, którego ona dotyczy.

Ile wynosi wynagrodzenie notariusza?

Za swoje usługi notariusz pobiera stosowne wynagrodzenie. Warto jednak wiedzieć, że nie może on ustalać swoich cen w pełni dowolnie – maksymalne dopuszczalne stawki zostały wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Wymieniono tam wysokości, których notariusz nie może przekroczyć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wycenił on swoje usługi nieco niżej.

Tak jak zostało wspomniane, wynagrodzenie notariusza bardzo często zależne jest od wartości przedmiotu, którego dotyczy sprawa. W przypadku czynności, w których nie da się jej stwierdzić, maksymalna taksa jest stała. Oprócz tego w opłaty notarialne wlicza się również wynoszący 23% podatek VAT od czynności cywilnoprawnych, a w konkretnych przypadkach również podatek od spadków oraz darowizn.

Pozostałe opłaty pobierane przez notariusza

Niektóre czynności notarialne wymagają uiszczenia tak zwanych opłat sądowych. Wynikające z nich koszty wliczane są w cenę danej usługi. Zapłacić trzeba między innymi za dokonanie wpisu do księgi wieczystej, którego wymaga wiele spraw dotyczących nieruchomości, w tym przeniesienie własności lub zrzeczenie się jej. Więcej informacji na temat opłat sądowych można znaleźć w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Z koniecznością zapłaty wiąże się również wpis do Rejestru Spadkowego, który jest konieczny w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

Jakie opłaty pobiera notariusz?