Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Wśród wielu różnorodnych czynności wykonywanych przez notariusza, jedną ze spotykanych najczęściej jest poświadczanie dokumentów, czyi potwierdzanie zgodności ich kopii z oryginałem. Powszechność tej usługi wynika z faktu, że bardzo wiele procesów sądowych wymaga odpisu istotnego pisma, a duża część organów nie umożliwia wydania posiadających moc prawną kopii. Konieczne jest więc postaranie się o nie we własnym zakresie. Wygodne wyjście z takiej sytuacji oferują właśnie kancelarie notarialne, które pozwalają na wykonanie takiego odpisu. Notariusz sporządza kopię, upewniając się, że jest ona prawidłowa w świetle prawa. Warto jednak pamiętać, że jego zadaniem jest jedynie wykonanie odpisu i sprawdzenie poprawności dokumentów w ramach obowiązujących przepisów – nie sprawdza on ich wartości merytorycznej. 

Potwierdzane w ten sposób dokumenty są niezwykle różnorodne. Usługi świadczone przez notariusza umożliwiają poświadczenie, czyli inaczej uwierzytelnienie, praktycznie każdego pisma posiadającego znaczenie prawne. Najczęściej są to: 

  • Orzeczenia sądowe 
  • Dokumenty gospodarcze 
  • Dokumenty księgowe 
  • Dyplomy oraz świadectwa 
  • Postanowienia i opinie administracyjne 

Po uwierzytelnieniu dokumentu i wykonaniu jego posiadającej moc prawną kopii można zachować oryginał lub zwrócić go do odpowiedniego organu, a odpis przedstawić w każdej instytucji wymagającej okazania tego rodzaju pism. 

Co jeszcze poświadczyć może notariusz? 

Zgodność kopii z oryginałem nie jest jedyną rzeczą, którą może potwierdzić notariusz. Bardzo często wykonywaną usługą jest poświadczenie własnoręczności podpisu. Jest ono wymagane w przypadku wielu czynności prawnych, takich jak sporządzenie umowy najmu, kupna lub sprzedaży, a także procesów dotyczących prawa spadkowego. Zazwyczaj wymaga to złożenia podpisu w obecności notariusza lub sporządzenie oświadczenia, że wcześniej wykonany podpis był świadomy i złożony przez tę właśnie osobę. Innymi rzeczami, które notariusz może poświadczyć, są między innymi data okazania dokumentu, pozostawanie danej osoby przy życiu oraz przebywanie przez nią w określonym miejscu. 

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?