Jak powinna wyglądać umowa darowizny nieruchomości?

Jak powinna wyglądać umowa darowizny nieruchomości?

Aby dokonać darowizny mieszkania, domu lub innej nieruchomości członkowi rodziny, należy spełnić kilka istotnych kwestii formalnych. Jeśli odpowiednio przeprowadzimy cały proces z tym związany, unikniemy nie tylko konieczności odprowadzania podatku, ale również poważniejszych problemów prawnych.

Umowa darowizny w formie aktu notarialnego

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r.) “przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Powinna mieć charakter aktu notarialnego, chociaż istnieją pewne okoliczności, które pozwalają na niezachowanie tej formy. Dzieje się tak wówczas, gdy bezpośrednio po podpisaniu umowy przekazujemy przedmiot umowy obdarowanemu.

Umowę darowizny nieruchomości warto jednak podpisać u notariusza. Będziemy mieć wówczas pewność, że wszystkie kwestie formalne zostały spełnione i unikniemy ewentualnych problemów przyszłości. Co więcej, notariusz zgłosi taką transakcję w urzędzie skarbowym. Obdarowany może zrobić to też samodzielnie i ma na to czas pół roku liczone od dnia otrzymania darowizny. Zgłoszenia tego należy dokonać na druku SD-Z2.

Najważniejsze elementy umowy darowizny

Konstrukcja umowy darowizny musi składać się z kilku kluczowych elementów, takich jak:

  • miejsce i data sporządzenia umowy,
  • imię, nazwisko, adres i numer seryjny dowodu tożsamości każdej ze stron (darczyńcy i obdarowanego),
  • wskazanie przedmiotu darowizny oraz oświadczenie, że przedmiot stanowi własność darczyńcy,
  • zobowiązanie darczyńcy do darowania przedmiotu oraz obdarowanego o przyjęciu darowizny,
  • wyznaczenie daty wykonania darowizny,
  • wyznaczenie strony, która ponosi koszty zawarcia umowy,
  • postanowienia końcowe (podanie liczby sporządzonych egzemplarzy, regulacji umowy przepisami Kodeksu cywilnego itp.),
  • podpisy obu stron.

Darowizna na wypadek śmierci

Jedną z form darowizny, która budzi spore zainteresowanie, a jednocześnie wzbudza wiele kontrowersji, jest tzw. darowizna na wypadek śmierci. Polega ona na tym, że darczyńca zobowiązuje przekazanie nieruchomości w ręce obdarowanego dopiero w momencie swojej śmierci. Jest to dość problematyczny dokument, ponieważ niektóre interpretacje podatkowe zezwalają na taką formę darowizny, inne nie. Alternatywą w takich przypadkach jest tzw. umowa dożywocia.

Jak powinna wyglądać umowa darowizny nieruchomości?