Czy warto sporządzić testament u notariusza?

Czy warto sporządzić testament u notariusza?

Każda osoba w pełni zdolna do czynności prawnych, ma możliwość sporządzenia aktu prawnego, za pomocą którego rozporządzi posiadanym majątkiem, na wypadek swojej śmierci oraz wyrazi ostatnią wolę. Spadkodawca może również w każdej chwili odwołać cały testament lub jego poszczególne postanowienia. Można wymienić trzy formy sporządzania testamentu: testament notarialny, allograficzny i własnoręczny. Jednak ten pierwszy niesie ze sobą najwięcej korzyści.

Testament własnoręczny, a notarialny

Z licznych spraw sądowych wynika, że najczęściej podważane są testamenty własnoręczne. Spadkobiercy często nie zgadzają się z treścią testamentu, dlatego starają się go podważyć w sądzie. Niejednokrotnie udaje im się dowieźć, że w trakcie sporządzania dokumentu spadkodawca był nieświadomy, zażywał silne leki lub nie napisał go z własnej woli. Często również pojawiają się domniemania, że napisał go ktoś inny, podrabiając charakter pisma zmarłego.

Sporządzając testament u notariusza, spadkodawca ma znacznie większą pewność, że jego wola zostanie wypełniona. Osoba zaufania publicznego dokładnie zweryfikuje okoliczności podejmowania decyzji, sprawdzi tożsamość klienta oraz jego zdolność do czynności prawnych. Dzięki temu osoby niezadowolone z treści dokumentu nie mają podstaw, aby podważać jego autentyczność.

Atuty i bezpieczeństwo testamentu sporządzonego u notariusza

Podatkową formą zabezpieczenia transakcji u notariusza jest depozyt dokumentów, w postaci pieniędzy, papierów wartościowych lub  dokumentów. Depozyt skutecznie zabezpiecza interesy obu stron umowy, ponieważ potwierdza, że kupujący posiada odpowiednią ilość środków na  zakup, a  kupujący nie musi wpłacić ustalonej kwoty na rachunek sprzedającego przed zawarciem umowy.

Notariusz jest zobowiązany do przechowywania wszystkich aktów w bezpiecznych warunkach, dlatego ryzyko zaginięcia lub zniszczenia testamentu jest praktycznie znikome.  Dodatkowo, w przypadku, gdy spadkodawca nie informuje bliskich o sporządzeniu dokumentu, unikając problemów z jego odnalezieniem, został stworzony Notarialny Rejestr Testamentów. Warto wiedzieć, że wpis do rejestru jest dowolny i bezpłatny oraz pozostaje niejawny dla osób trzecich za życia spadkodawcy. Jego wola może zostać udostępniona dopiero po stwierdzeniu jego śmierci.

Czy warto sporządzić testament u notariusza?