Co to jest depozyt dokumentów?

Co to jest depozyt dokumentów?

Wiele osób chciałoby, aby ważne dla nich dokumenty były przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mają jedynie uprawnione osoby. I nie chodzi tutaj o sejf, czy szafę pancerną. Okazuje się bowiem, że wielu notariuszy oferuje usługę zwaną depozytem dokumentów. Co to takiego? Kto może skorzystać z takiego rozwiązania? Jak załatwić wszystkie formalności? Ile kosztuje tego typu usługa?

Co warto wiedzieć o depozycie dokumentów?

Do notariusza można udać się nie tylko w celu dopełnienia prawnych formalności i sporządzenia aktów notarialnych, ale również, kiedy chce się, aby ten przechował cenne dla klienta rzeczy: pieniądze, papiery wartościowe, czy ważne dokumenty, które mają zostać później przekazane wskazanym przez klienta osobom trzecim. Decydując się na depozyt dokumentów, klient musi spisać z notariuszem specjalną umowę. Notariusz, przyjmując na stan określone dokumenty, zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu. Jeżeli klient decyduje się na przekazanie w depozyt pieniędzy, powinny być one zaksięgowane na rachunku notariusza w momencie spisywania protokołu, w którym notariusz zaznacza, że przyjął depozyt. 

Jakie dane są wymagane do złożenia depozytu?

Aby legalnie złożyć depozyt u notariusza, należy przedłożyć przed nim następujące dane:

  1. informacje o osobie, która składa dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe. Jeśli jest to osoba fizyczna, zobowiązana jest do przedstawienia swojego imienia i nazwiska, imion rodziców, dowodu osobistego, numeru PESEL, a także obecnego adresu. Jeżeli natomiast depozyt składany jest w imieniu osób prawnych, należy podać dane firmy, dane jej przedstawicieli, NIP, REGON, KRS oraz adres siedziby; 
  2. dokumenty, które mają zostać złożone w depozycie; 
  3. jeśli składane są papiery wartościowe – wycenę ich wartości; 
  4. jeżeli klient składa w depozycie pieniądze, należy podać kwotę.
Co to jest depozyt dokumentów?