Blog

Co można przekazać w akcie darowizny?

Darowizna to świadome przekazanie części swojego majątku komuś innemu – darczyńcą i obdarowanym może być ktokolwiek, zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Stanowi ona umowę pomiędzy dwoma podmiotami: jedna strona zobowiązuje się do przekazania konkretnej własności, podczas gdy druga decyduje się ją przyjąć, czasami pod konkretnymi warunkami. Co prawda jest

Czytaj dalej

Jak sporządzić akt darowizny?

Umowa darowizny w większości przypadków nie jest niezbędna – sam fakt przekazania komuś jakiegoś dobra, na przykład przedmiotu lub pieniędzy, w połączeniu z umową ustną jest zazwyczaj wystarczający. Warto jednak pamiętać, że taka darowizna staje się w świetle prawa wiążąca dopiero w momencie jej wykonania – jeśli pragnie

Czytaj dalej

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Wśród wielu różnorodnych czynności wykonywanych przez notariusza, jedną ze spotykanych najczęściej jest poświadczanie dokumentów, czyi potwierdzanie zgodności ich kopii z oryginałem. Powszechność tej usługi wynika z faktu, że bardzo wiele procesów sądowych wymaga odpisu istotnego pisma, a duża część organów nie umożliwia wydania posiadających moc prawną kopii. Konieczne

Czytaj dalej

Kiedy można odrzucić spadek?

Odziedziczenie kojarzone jest przede wszystkim z korzyściami finansowymi, lecz spadkodawca może po sobie zostawić także długi. Jeśli otrzymałeś taki spadek, możesz go przyjąć lub odrzucić. Odrzucenie sprawi, że unikniesz spłaty zobowiązań stworzonych przez spadkodawcę. Jest to opłacalne szczególnie wtedy, gdy osoba zmarła miała znaczne długi i niewielki majątek. Zrzeczenie

Czytaj dalej

Czym jest ustanowienie służebności?

Służebność jest działaniem, które ogranicza prawo własności nieruchomości. Ustanawia się ją, aby powiększyć możliwości użytkowania innych nieruchomości bądź w celu zadośćuczynienia konkretnej osobie fizycznej. Można wyróżnić różne rodzaje służebności, a główne różnice opierają się na ich treści oraz sposobie wykonania.

Czytaj dalej

Darowizna – opłaty i dokumenty

Darowizna to jedna z form przeniesienia własności, która zyskuje na popularności. Wszystkie kwestie związane z darowizną zostały określone w trzeciej księdze Kodeksu cywilnego. Warto wiedzieć, że darowizna może być przekazana w wielu różnych formach – mogą to być pieniądze, nieruchomości i ruchomości, a także prawa. Co jeszcze koniecznie musisz wiedzieć na temat darowizny?

Czytaj dalej

Co to jest poświadczenie dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to sporządzany u notariusza dokument, którego celem jest stwierdzenie przyznania spadkobiercy (lub spadkobiercom) prawa do przejęcia majątku po osobie zmarłej. Jest to procedura alternatywna dla stresującego i długotrwałego postępowania sądowego potwierdzającego nabycie spadku.

Czytaj dalej

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Po śmierci bliskiej nam osoby konieczne jest dokonanie czynności prawnych gwarantujących dziedziczenie lub też chroniących nas w sytuacji, gdy występowały jedynie zobowiązania finansowe. Jedną z możliwości jest potwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie takie ma na celu przede wszystkim uzyskanie zaświadczenia, które określi prawne następstwo po osobie zmarłej. Oznacza

Czytaj dalej

Czy warto sporządzić testament u notariusza?

Każda osoba w pełni zdolna do czynności prawnych, ma możliwość sporządzenia aktu prawnego, za pomocą którego rozporządzi posiadanym majątkiem, na wypadek swojej śmierci oraz wyrazi ostatnią wolę. Spadkodawca może również w każdej chwili odwołać cały testament lub jego poszczególne postanowienia. Można wymienić trzy formy sporządzania testamentu: testament notarialny,

Czytaj dalej

Jak wybrać dobrego notariusza?

Usługi notariusza są niezbędne w sporządzaniu aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lub kupna nieruchomości, lub niepodważalnego testamentu. Wybór odpowiedniego urzędnika nie jest jednak łatwy, gdyż nie każdy notariusz jest dobrym fachowcem. Powinien być profesjonalistą, który sprawi, że rozwiązanie sprawy będzie łatwe i tanie, a klienci nie będą musieli wkładać dużo wysiłku

Czytaj dalej