Godziny otwarcia

Po wcześniejszym uzgodnieniu godzina spotkania może być dobrana indywidualnie (także w soboty).

poniedziałek
10:00 - 17:00
wtorek
10:00 - 17:00
środa
10:00 - 17:00
czwartek
10:00 - 17:00
piątek
10:00 - 16:00
sobota
nieczynne
niedziela
nieczynne

W celu ustalenia wszystkich kosztów związanych z zamierzoną czynnością prawną, jak i wszelkich dotyczących jej informacji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z Kancelarią. Udzielanie tych informacji jest bezpłatne.

Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu dokonywanej czynności, jeżeli jest ona określona (dotyczy to m. in. umów sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, zamiany, spółki).WARTOŚĆ MAKSYMALNA STAWKA TAKSY NOTARIALNEJ: 

do 3000 zł 100 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł 
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł

 

Np. 

  • przy wartości przedmiotu umowy wynoszącego 100.000 zł maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 1.170 zł
  • przy wartości przedmiotu umowy wynoszącego 50.000 zł maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 910 zł
  • przy wartości przedmiotu umowy wynoszącego 20.000 zł maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 510 zł
  • przy wartości przedmiotu umowy wynoszącego 10.000 zł maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 310 zł
  • przy wartości przedmiotu umowy wynoszącego 5.000 zł maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 160 zł

Maksymalne stawki taksy notarialnej w odniesieniu do niektórych czynności notarialnych, w których nie określa się wartości czynności wynoszą:

umowa majątkowa małżeńska 400 zł
testament  50 zł
testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 150 zł
testament zawierający zapis windykacyjny 200 zł
pełnomocnictwo  100 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł
akt poświadczenia dziedziczenia 50 zł
protokół dziedziczenia 100 zł
protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł


 

W przypadku poświadczeń maksymalna stawka wynosi:

  • za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną 
1/10 maksymalnej stawki nie więcej niż 300 zł,
  • za poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach
20 zł
  • za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę
6 zł
   


 Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę

 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych, oprócz taksy notarialnej, której maksymalne stawki zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, notariusz pobiera jako płatnik – w imieniu państwa polskiego - niezbędne podatki (23% podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn) i opłaty sądowe od wniosków o wpis do księgi wieczystej – stosownie do treści ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które przekazuje następnie odpowiednim organom (Urzędowi Skarbowemu, właściwym sądom).

W celu ustalenia wszystkich kosztów związanych z zamierzoną czynnością prawną, jak i wszelkich dotyczących jej informacji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, meilowy lub osobisty z Kancelarią. Udzielanie tych informacji jest bezpłatne.