Godziny otwarcia

Po wcześniejszym uzgodnieniu godzina spotkania może być dobrana indywidualnie (także w soboty).

poniedziałek
10:00 - 17:00
wtorek
10:00 - 17:00
środa
10:00 - 17:00
czwartek
10:00 - 17:00
piątek
10:00 - 16:00
sobota
nieczynne
niedziela
nieczynne

W celu ustalenia wszystkich kosztów związanych z zamierzoną czynnością prawną, jak i wszelkich dotyczących jej informacji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z Kancelarią. Udzielanie tych informacji jest bezpłatne.

STAWKI OPŁAT SĄDOWYCH ZA WNIOSKI WIECZYSTOKSIĘGOWE ZAWARTE W AKCIE NOTARIALNYM (przekazywane przez notariusza sądowi).1) 200 złotych za wpis:

- własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego,

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do

wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.2)   150 złotych za wpis:

- własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na

podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

(niezależnie od liczby udziałów w tych prawach), lub nabytego w wyniku podziału majątku 

wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

- własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

- praw osobistych i roszczeń;

- zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.3)   60 złotych za:

- założenie księgi wieczystej;

- odłączenie nieruchomości lub jej części;

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej

części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą.

- połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od

liczby łączonych nieruchomości;

- sprostowanie działu I–O;

- wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z

rzeczywistym stanem prawnym;

- dokonanie innych wpisów4) Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.STAWKI OPŁAT SĄDOWYCH SĄ OPŁATAMI STAŁYMI NIEZALEŻNYMI OD WARTOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY.