Godziny otwarcia

Po wcześniejszym uzgodnieniu godzina spotkania może być dobrana indywidualnie (także w soboty).

poniedziałek
10:00 - 17:00
wtorek
10:00 - 17:00
środa
10:00 - 17:00
czwartek
10:00 - 17:00
piątek
10:00 - 16:00
sobota
nieczynne
niedziela
nieczynne
Kancelaria Notarialna w Łodzi


Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia;
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem,
  • pozostawania przy życiu,
  • daty;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.