Godziny otwarcia

Po wcześniejszym uzgodnieniu godzina spotkania może być dobrana indywidualnie (także w soboty).

poniedziałek
10:00 - 17:00
wtorek
10:00 - 17:00
środa
10:00 - 17:00
czwartek
10:00 - 17:00
piątek
10:00 - 16:00
sobota
nieczynne
niedziela
nieczynne

W sytuacji gdy nabycie przez zbywcę nieruchomości, która jest przedmiotem umowy sporządzanej przez notariusza, nastąpiło na podstawie dziedziczenia, darowizny lub innych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, to notariusz zażąda zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu się z tego podatku przez zbywcę. W przypadku dziedziczenia takie zaświadczenie wymagane jest zawsze, bez względu na datę nabycia. Jeżeli zaś podstawą nabycia przedmiotu umowy była umowa darowizny lub nieodpłatne zniesienie współwłasności to okazanie takiego zaświadczenia wymagane jest jedynie wtedy gdy nabycie nastąpiło po dniu 31 grudnia 2006 roku. Jeżeli zbywca stał się właścicielem przed tą datą to takie zaświadczenie nie będzie wymagane. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu się z podatku od spadków i darowizn jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba zobowiązana z tytułu podatku podatek ten uiściła, czy też jest zwolniona od podatku, czy podatek się nie należał lub nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.