Godziny otwarcia

Po wcześniejszym uzgodnieniu godzina spotkania może być dobrana indywidualnie (także w soboty).

poniedziałek
10:00 - 17:00
wtorek
10:00 - 17:00
środa
10:00 - 17:00
czwartek
10:00 - 17:00
piątek
10:00 - 16:00
sobota
nieczynne
niedziela
nieczynne

Dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje siebie oraz inne zamieszkujące z nim osoby ze zbywanego lokalu lub budynku przed zawarciem umowy i okaże jej odpowiednie zaświadczenie wydawane przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Wobec tego, jeśli strona zbywająca nie przedstawi do aktu zaświadczenia Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o braku osób zameldowanych (lub o wymeldowaniu się z lokalu lub budynku), a strona nabywająca nie zażąda okazania takiego zaświadczenia nie ma przeszkód do zawarcia umowy.