Godziny otwarcia

Po wcześniejszym uzgodnieniu godzina spotkania może być dobrana indywidualnie (także w soboty).

poniedziałek
10:00 - 17:00
wtorek
10:00 - 17:00
środa
10:00 - 17:00
czwartek
10:00 - 17:00
piątek
10:00 - 16:00
sobota
nieczynne
niedziela
nieczynne

Podpisywane przez strony umowy oraz notariusza oryginały aktów notarialnych przechowywane są w Kancelarii. Natomiast strony otrzymują umowę w wypisach podpisanych przez notariusza. Wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału jest jednakże odrębną czynnością notarialną, dlatego numer Repertorium A wypisu (znajdujący się na końcu dokumentu) nigdy nie jest identyczny z numerem Repertorium A oryginału, który znajduje się na górze pierwszej strony wydanego dokumentu. Na pierwszej stronie znajduje się informacja, że dokument jest wypisem, zaś na końcu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano oraz opatruje pieczęcią i podpisem notariusza. Pieczęć oraz parafa notariusza powinna również znajdować się na każdej stronie wypisu, a właściwie na łączeniach stron, co ma zapobiegać ich usuwaniu. Oprócz wypisów wydawanych stronom, w dowolnej ilości, notariusz zobowiązany jest sporządzić po jednym egzemplarzu tzn. wypisów urzędowych, które następnie ma obowiązek przesłać z urzędu do odpowiednich instytucji. Na przykład w przypadku przeniesienia własności nieruchomości sporządzane są cztery wypisy urzędowe: do wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego, do Urzędu Gminy, do Starostwa Powiatowego (lub innego organu prowadzącego ewidencję gruntów), do Urzędu Skarbowego. Innymi przykładami wypisów urzędowych są te sporządzane i przesyłane do Spółdzielni Mieszkaniowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sądu Spadku.